Medlemmer, referater og beretninger

Medlemmerne af integrationsrådet er udpeget af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra forskellige interesseorganisationer i Hvidovre Kommune. Rådet holder seks møder om året.