Medlemmer

Medlemmerne af integrationsrådet er udpeget af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra forskellige interesseorganisationer i Hvidovre Kommune

Medlemmer af integrationsrådet 2018 - 2021

Tre kommunalbestyrelsesmedlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen

Yasir Iqbal (A)
Tlf.: 5158 7864
Email: yiq@hvidovre.dk

(Stedfortræder: Lars G. Jensen (A))

Charlotte Munch (V)
Tlf.: 5084 4004
Email: cxm@hvidovre.dk

(Stedfortræder: Torben N. Rasmussen (V)) 

Marianne Rosenkvist
Tlf.: 4186 6825
Email: roy@hvidovre.dk

(Stedfortræder: Gert Krogstad-Nielsen (H))

Fire medlemmer, der repræsenterer flygtninge og indvandrere i Hvidovre Kommune og med bopæl i kommunen

Næstformand vakant

Louize Mariano Denis Godtfredsen

Seadat Mamuti

To repræsentanter fra de almene boligorganisationer i Hvidovre

Formand Marie-Louise Jørgensen, Hvidovre Boligselskab

Vakant

En repræsentant fra LO i Hvidovre Kommune

Tomislav Simicevic Sørensen, FOA/KLS

En repræsentant for Hvidovre Erhvervskontaktudvalg

Niels Ulsing 

En repræsentant for Skolekontaktrådet

Rasmus Stangerup (Præstemoseskolen)

En repræsentant for kultur- og idrætsforeninger i Hvidovre Kommune

Anders Drustrup, Hvidovre Attack Floorball Club

Stedfortræder: Susanne Wad Leth, Fora Hvidovre

Sekretær

Linda Thorsager

e-mail: lut@hvidovre.dk