Medlemmer

Medlemmerne af integrationsrådet er udpeget af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra forskellige interesseorganisationer i Hvidovre Kommune

Medlemmer af integrationsrådet 2018 - 2021

Tre kommunalbestyrelsesmedlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen

Yasir Iqbal (A)

Tlf.: 5158 7864

Email: yiq@hvidovre.dk

(Stedfortræder: Lars G. Jensen (A))


Charlotte Munch (V)

Tlf.: 5084 4004

Email: cxm@hvidovre.dk

(Stedfortræder: Torben N. Rasmussen (V)) 


Marianne Rosenkvist

Tlf.: 4186 6825

Email: roy@hvidovre.dk

(Stedfortræder: Gert Krogstad-Nielsen (H))

 

Fire medlemmer, der repræsenterer flygtninge og indvandrere i Hvidovre Kommune og med bopæl i kommunen

Næstformand Wassim Nourallah

Louize Mariano Denis Godtfredsen

Seadat Mamuti

Said Noor Nabil

To repræsentanter fra de almene boligorganisationer i Hvidovre

Formand Marie-Louise Jørgensen, Hvidovre Boligselskab

Vakant

En repræsentant fra LO i Hvidovre Kommune

Tomislav Simicevic Sørensen, FOA/KLS

En repræsentant for Hvidovre Erhvervskontaktudvalg

Niels Ulsing 

En repræsentant for Skolekontaktrådet

Rasmus Stangerup (Præstemoseskolen)

En repræsentant for kultur- og idrætsforeninger i Hvidovre Kommune

Anders Drustrup, Hvidovre Attack Floorball Club

Stedfortræder: Susanne Wad Leth, Fora Hvidovre

Sekretær

Linda Thorsager

e-mail: lut@hvidovre.dk